Behuizingen voor energiewinning

Alternatieve vormen van energie zijn steeds belangrijker. Biogas is zo’n alternatieve vorm die volop in de belangstelling staat. Innclose levert geïsoleerde containers die de traditionele olie- en gasindustrie inzet, maar ook geschikt zijn voor gebruik bij de winning van energie uit biogasinstallaties.

Thuis in energiewinning

Innclose containers zijn voorzien van speciale frames met brandwerende behuizing. Ze worden ingezet voor de behuizing van installaties, kleppen en afsluiters bij de winning (offshore of onshore) van olie en gas. Ook leveren we containers met zonnepanelen, dakafwerking, doorvoeren en vloerdelen die zijn toegesneden op het on- of offshore wingebied én de daarvoor geldende belastbaarheidseisen.

Atex omgeving

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Heeft u binnen uw productieproces te maken met zo’n ATEX omgeving? Let er dan op dat de containers die u gebruikt, zijn afgeschermd met speciale panelen en gasdichte toegangsdeuren. Innclose levert maatwerk omkastingen die voldoen aan de eisen die gelden in explosiegevaarlijke zones.

Biogas containers

Bent u op zoek naar een biogascontainer en wilt u de containerstructuur uitbreiden met passende oplossingen zoals brandwerende deuren, vloer, wand, plafond en dak? Innclose levert biogascontainers die voldoen aan de daarvoor geldende eisen. De container is veilig en beschermt het proces waarbij biogas wordt omgezet in elektriciteit of wordt opgewaardeerd tot biomethaan.

IN CASE OF CONTAINERS FOR ENERGY EXTRACTION. Neem contact op: +31 (0)88 77 44000.