februari 2013

Eind januari 2013 heeft Innclose een gespecialiseerd bedrijf uitgenodigd om een training te geven op basis van wetgeving en normalisatie van CE-markering.

CE staat voor “Conformité Européenne” en is het keurmerk dat gebruikt wordt om aan te geven dat een product voldoet aan de veiligheid- en gezondheidseisen van de Europese wetgeving. Innclose is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar eigen producten. Onder de CE vallen 26 richtlijnen waarvoor er moet worden na gegaan of ze betrekking hebben op de productveiligheid, zo wordt er gedwongen na te denken over veiligheid. Dit wordt in de vorm van het volgende stappenplan vastgelegd.

 

1. Welke richtlijnen zijn van toepassing op het product;
2. Het uitvoeren van een conformiteitbeoordeling;
3. Het toepassen van veiligheidseisen;
4. Het uitvoeren van een Risicoanalyse;
5. Het opstellen van een Technisch Constructie Dossier (TCD);
6. Het opzetten van een gebruikershandleiding;
7. Het opstellen van een Verklaring van Overeenstemming;
8. Het aanbrengen van een CE-markering.

 

Door deze CE-training hebben verschillende Innclose werknemers een goede introductie gekregen om zelfstandig een CE-analyse te maken. Ook kan er in offertefase en in de ontwerpfase rekening gehouden worden met de veiligheden van het ontwerp.