oktober 2015

Innclose B.V. heeft zich bij de “EHEDG” aangesloten. EHEDG staat voor: European Hygienic Engineering and Design Group en is een consortium van Europese fabrikanten van apparatuur, voedingsmiddelenindustrie, onderzoeksinstituten en overheden voor volksgezondheid en werd in 1989 opgericht met het doel om de hygiëne te bevorderen tijdens de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen.

Het belangrijkste doel van EHEDG is het bevorderen van veilig voedsel door het verbeteren van hygiënische engineering en design in alle aspecten van de voedselproductie.

 

De missie van EHEDG is gedefinieerd als: "EHEDG maakt veilige voedselproductie mogelijk door in richtlijnen te voorzien, als autoriteit in hygiënische engineering en ontwerp voor levensmiddelen vervaardigd in of geïmporteerd naar Europa". De missie is een integraal onderdeel van de EHEDG statuten die in de afgelopen jaren grotendeels herzien werden en januari 2014 opnieuw uitgebracht werden.

 

Innclose zet zich actief in om behuizingen te ontwerpen die voldoen aan de hoogste normen voor voedselveiligheid. De jarenlange ervaring op het gebied van isoleren van temperatuur en geluid in combinatie met een optimale reinigbaarheid is uniek. Dit sluit aan bij de doelstelling van de EHEDG. De voortdurende steun van de leden is essentieel voor dit doel en zij assisteren bij het voorkomen van voedselhygiëne problemen door toepassing van hygiënische techniek op lange termijn. “Wij zullen de richtlijnen en het logo van de EHEDG met trots voeren”.