oktober 2015

Innclose wil zo transparant en open mogelijk zijn over haar inspanningen op het gebied van duurzaam en maatschappelijk betrokken ondernemen. Daarom is er een ISO 26000 zelfverklaring opgezet, met deze verklaring wordt het MVO beleid van Innclose op structurele wijze uiteengezet.

 

ISO 26000 is een richtlijn, geen eisenstellende norm en geen certificeerbaar managementsysteem. Er is echter wel de mogelijkheid om als bedrijf te laten zien dat de ISO 26000 richtlijn wordt toegepast, door middel van de zelfverklaring.

 

Innclose heeft de ISO 26000 zelfverklaring gebruikt om te laten zien hoe MVO met behulp van ISO 26000 is geïmplementeerd in het bedrijf. Dit is gebeurd in de vorm van een door de NEN goedgekeurde rapportage als communicatie over het onderwerp MVO (zowel over processen als prestaties) aan onze stakeholders.

 

Klik hier voor de ISO 26000 zelfverklaring.