Extreme temperatuurbeheersing

Vervaardigt u producten die gevoelig zijn voor temperatuur en dus goed geconditioneerd moeten zijn? De thermische en hoogwaardige isolatie die Innclose ontwerpt en produceert geeft u de zekerheid dat uw processen (koud of warm) nauwkeurig zijn afgeschermd, met oog voor design en individuele uitstraling. Kortom; uw processen zijn beter te beheersen.

Hoge temperaturen beheersen

Wilt u de warmte binnenhouden zoals bij droogtunnels, ovens en blancheerlijnen? U bent niet de enige. Met regelmaat zijn onze engineers betrokken bij zulke projecten.

Testkamers

Binnen de testkamers die Innclose heeft ontworpen en gebouwd, kunnen temperaturen fluctueren tussen min 70 ◦C en + 250 ◦C. Daar komt bij dat de luchtvochtigheid hoog kan zijn. Moeten de producten die u maakt onder extreme omstandigheden getest worden? Profiteer dan van de enorme kennis die onze engineers in jaren hebben opgebouwd. In de testkamers die wij ontwikkelen, zit de ervaring, kennis én de toewijding van onze mensen.

IN CASE OF EXTREME ISOLATION ISSUES. Neem contact op: +31 (0)88 77 44000.

INNCLOSE Thermisch