Thermische behuizing door experts

Bij spiraalvriezers en vriestunnels wordt de thermische behuizing anders opgebouwd dan bij een rijs- of rustkast. Logisch, want in een rijs- of rustkast moeten temperatuur en luchtvochtigheid juist hoog zijn. Bij thermische behuizingen zijn het de koudebruggen die condens in de hand werken. En condens is een enorme voedingsbodem voor micro-organismen. Wilt u weten hoe u die koudebruggen kunt voorkomen? Daarvoor werkt u samen met Innclose.

Second opinion

Het komt voor dat onze vakmensen een tweede diagnose mogen stellen bij jonge thermische behuizingen. Als de roeststrepen langs de buitenwand lopen, is gebrek aan expertise pijnlijk zichtbaar.

De voordelen van een expert

De levensduur van een dampdichte, koudebrugvrije behuizing valt of staat met het correct bouwen daarvan. Niet alleen kennis van de voedingsmiddelenindustrie is voldoende om een topproduct te construeren. Ook is er bouwfysische kennis voor nodig. Innclose heeft beide in huis. Profiteer daarvan. De Innclose specialist gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Die passende oplossingen vinden wij!  

IN CASE OF SPECIAL HYGIENE NEEDS? Neem contact op: +31 (0)88 77 44000.