Extreme omstandigheden nabootsen

Voordat u een product op de markt zet, wilt u het intensief testen. Onder meer op kwaliteit en duurzaamheid, maar ook andere conditionele omstandigheden moeten worden nagebootst. Een voorbeeld? De automobielindustrie onderzoekt hoe een buitenspiegel zich houdt als de temperatuur daalt tot ver onder het vriespunt. Of analyseert of diezelfde spiegel tegen rondvliegend strooizout kan.

Uitgebalanceerd

Voordat Innclose aan de slag gaat, analyseren wij eerst de specificaties waaraan uw nieuwe klimaat- en testkamer moet voldoen. Dat gebeurt heel grondig. Zo zijn snelle temperatuurschommelingen en hoge luchtvochtigheid van invloed op de omkasting. Uitzetting en krimp van de testkamers mogen namelijk nooit leiden tot snellere slijtage.

Afgelaste binnenschaal

Als de temperatuur in combinatie met de luchtvochtigheid bepaalde grenswaarden overschrijdt, is het noodzakelijk de klimaat- en testkamers aan de binnenzijde af te lassen. Zo sluiten we namelijk damptransport en dus vochtproblemen uit. Deze speciale wandopbouw maakt het mogelijk de binnen- en buitenzijde van de kamer onafhankelijk van elkaar te bewegen.

Deuren

Meestal voorzien we de klimaat- en testkamers van grote dubbele draaideuren. Met zulke draaideuren kunt u het te testen product gemakkelijker naar binnen brengen. De deuren produceren we klantspecifiek en worden volledig koudebrugvrij in de klimaat- en testkamers geïnstalleerd. Wilt u zichtvensters? Die kunnen we uitvoeren in meervoudige glaspartijen, die intern de drukverschillen opvangen en bovendien verwarmd zijn. Zo is een heldere doorkijk gegarandeerd, ook bij extreem lage temperaturen.

Extra
Om het transport van de klimaat- en testkamers te vereenvoudigen, kunt u ze met een onderframe bestellen.