Configurator

  • Technische gegevens

  • Opties

  • Contactgegevens

Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Innclose BV tot verkoop en levering door Innclose BV van zaken, verlenen van diensten en/of uitvoering door Innclose BV van werkzaamheden, en op alle overeenkomsten met Innclose BV.

Download de algemene verkoopvoorwaarden (pdf)

Algemene inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten, waarbij Innclose BV optreedt als koper c.q. verwerver van goederen.

Download de algemene inkoopvoorwaarden (pdf)