Configurator

  • Technische gegevens

  • Opties

  • Contactgegevens

Toonaangevende leverancier binnen de sector

Sinds 1990 is Innclose dé toonaangevende leverancier van procesapparatuur die de uraniumverrijkingsindustrie gebruikt bij haar processen. We zijn er best trots op dat de UF6 Stations die Innclose heeft ontwikkeld en geproduceerd, de internationale standaard is voor het ultracentrifuge uranium verrijkingsprocedé.

Verder optimaliseren

De uraniumverrijkingsindustrie streeft naar het optimaliseren van haar processen en performance. Ze kijkt naar veiligheid, efficiency en effectiviteit. Innclose levert een actieve bijdrage aan dit optimaliseringsproces.

Testen

Wanneer onze engineers nieuwe oplossingen bedenken voor de uraniumverrijkingsindustrie, testen wij die uitgebreid in onze testfaciliteit op veiligheid en functionaliteit. Het productieproces van de klant wordt in detail gesimuleerd. Alleen op deze manier leidt het onderzoek tot realistische testresultaten en voorspelt het op een betrouwbare wijze de toekomstige praktijksituaties.