Configurator

  • Technische gegevens

  • Opties

  • Contactgegevens

De situatie

Een producent van chocoladeproducten zocht een tweetal behuizingen voor een productielijn met een bijbehorende koeltunnel als vervanging van de bestaande omkastingen. De bestaande behuizingen voldeden niet meer aan de actuele hygiëne-eisen.

De vraag

Innclose werd gevraagd om een behuizing te ontwerpen voor de productielijn en de koeltunnel die in tegenstelling tot de oude behuizingen voldoen aan de gestelde hygiënische eisen. Tevens werd gevraagd om de nieuwe behuizingen op locatie te monteren bij de chocoladefabrikant.

Hierbij werden de volgende aanvullende eisen gesteld:

  • In verband met het ontbreken van voldoende goede tekeningen diende de behuizingen aan een werkende machine ingemeten te worden
  • Het monteren van de behuizingen stond ingepland gedurende een korte tijd van stilstand van de machinelijn
  • De bereikbaarheid van de lijn moest zoveel mogelijk identiek zijn aan de oude situatie
  • De binnenzijde van de lijn moest uitgevoerd worden in RVS in verband met reinigbaarheid. De buitenzijde in een speciale foodsafe coating, i.v.m. de reinigbaarheid
  • Bestaande randapparatuur werd opnieuw gebruikt in de productielijnen

De oplossing

Innclose heeft de bestaande situatie “on site” exact ingemeten en volledig in detail in 3D ontworpen. Daarna is gekozen voor twee verschillende concepten. De koellijn is zoveel mogelijk opgebouwd uit op maat gefabriceerde kozijnen met luiken, die op het huidige frame van de lijn gemonteerd zijn. In het ontwerp van de behuizing is rekening gehouden met de optimale toegang tot de machine voor onderhoud en reiniging.

Voor de productielijn is gekozen voor een nieuw RVS frame, met voldoende mechanische sterkte voor de transportband, productie-unit en besturing. Hieromheen is een geïsoleerde panelen behuizing met een aantal luiken geplaatst. De buitenzijde is uitgevoerd met een foodsafe coating (levensmiddelenfolie) op zowel de luiken als de panelen. Om de kortst mogelijke montagetijd op locatie te realiseren zijn de werkzaamheden zoveel mogelijk voorbereid in de assemblagehallen van Innclose.

Het resultaat

De door Innclose ontworpen hygiënische behuizingen waren zodanig opgebouwd en voorbereid dat de installatie in een korte tijd plaatsvond. Stilstand van de productielijn is daarmee tot een minimum beperkt. De lijnen voldoen nu weer aan alle gestelde eisen en zijn optimaal bereikbaar en reinigbaar. Gedurende de installatie zijn nog verschillende aanvullende wensen van de klant verwerkt, waardoor het werken aan de lijnen voor het personeel is geoptimaliseerd.

De klant heeft een hygiënische oplossing op maat met een mooie aanblik; onze missie is geslaagd.