Configurator

  • Technische gegevens

  • Opties

  • Contactgegevens

september 2014

Urenco in Almelo verrijkt uranium voor kernenergiecentrales en hanteert de centrifugetechnologie. Binnen het uranium gascentrifuge scheidingsprocedé neemt Innclose een belangrijke positie in als buitengewoon leverancier van UF6 stations. In deze stations, die gericht zijn op het optimaliseren van het productieproces, transformeert uranium hexafluoride materiaal (UF6) gecontroleerd van vaste stof naar gasvorm en andersom. In samenwerking met Urenco, die al meer dan vijftien jaar duurt, heeft Innclose meer dan 500 units (UF6 stations) gebouwd.

“In de langdurige samenwerking met Innclose zit de meerwaarde in het onderlinge vertrouwen, de innovatiekracht en de initiatieven die wij als partners durven te nemen in ontwikkelingstrajecten. Natuurlijk speelt ook de ervaring en de technische branchekennis een rol. Innclose heeft in de loop der jaren de technisch specifieke expertise steeds verder uitgebouwd door met ons nieuwsgierig te zijn en voortdurend te willen verbeteren. Ze denken actief mee en anticiperen op onze vraag naar oplossingen. Nadat een product geleverd is, blijft de betrokkenheid groot door het leveren van uitstekende nazorg. Omdat deze samenwerking goed voelt, de leverbetrouwbaarheid voldoet en de prijzen reëel zijn, voorzie ik voor de komende jaren een continuering van deze goede samenwerking.”